Gia sư tiến bộ nhanh> Gia sư lớp 4

Gia sư tiến bộ nhanh> Gia sư lớp 4
Rate this post

Văn phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thiên Phúc đã có các chỉ thị rõ nét việc thay đổi cách giảng dạy cho những gia sư lớp 4 của Văn phòng Thiên Phúc. Vì đây đây là sự đồng bộ hóa trong lộ trình cải cách giáo dục.  
  Để thực hiện các chỉ thị về việc đổi mới cách kèm của Văn phòng Thiên Phúc các gia sư lớp 4 cần phải:
• Nên có buổi đầu trao đổi để kiểm tra học lực của học sinh nhằm cải tiến cách soạn giáo án, nêu rõ mục đích bài dạy, mục tiêu giảng dạy cho học trò, các việc gia sư lớp 4 cần phải làm, nhu cầu cụ thể tùy thuộc vào trình độ khác nhau của học trò mà gia sư hiện trực tiếp giảng dạy (xuất sắc, khá, trung bình, yếu, kém). Bước trước hết mà một dạy kèm lớp 4 biết lên kế hoạch như vậy sẽ tránh mất nhiều thời gia để "sao chép" lại những giáo án mẫu một cách chưa cần thiết, dành nhiều khung giờ hơn cho việc nghiên cứu bài dạy của chính bạn. Dĩ nhiên, một gia sư nên hiểu đến giáo án mẫu, nhưng cần phải hiểu rõ giáo án chỉ là công cụ, phương tiện dạy nên không cần quá chú tâm và coi trọng quá mức về giáo án – đó chỉ là hình thức, điều quan trọng mà Văn phòng Thiên Phúc & xã hội cần là uy tín giảng dạy và "đẳng cấp" học viên. 

• dạy kèm lớp 4 phải biết tự chủ cho cách dạy của mình, chưa ai tháu hiểu học trò hơn chủ đạo dạy kèm trực tiếp dạy.  Trung tâm không bao giờ áp đặt cho dạy kèm một cách máy móc rập khuôn theo giáo trình. Mỗi dạy kèm phải tự biết rằng mình không phải là một ca sỹ hay diễn viên trên sàn diễn mà chỉ cần hát chính xác nội dung hay diễn đúng kịch bản là hoàn thành nhiệm vụ. Một gia sư không thể "đơn độc" giảng mà còn phải hiểu "khơi nguồn" tri thức. gia sư giỏi thì phải là một đạo diễn, một nhà thiết kế. Tuy nhiên, mong muốn có được điều này thì năng lực của dạy kèm phải được trung tâm thẩm định một cách chặt chẻ & nghiêm túc nhất. Vì khi giao quyền tự chủ cho một gia sư là cả sự vất vả & trách nhiệm to lớn về nội dung và đảm bảo giảng dạy.

• Tóm lại, quyền tự chủ của một gia su lop 4 phải được kiểm soát trên sự chỉ đạo vĩ mô. Trên cơ sở đào tạo CHUẨN kỹ năng của mỗi gia sư, Công Ty Giáo Dục & Đào Tạo Thiên Phúc đã xây dựng những mẫu bài tập, mẫu khảo sát cho từng môn học (nhất là môn TOÁN & TV). Đây là những điều cụ thể hóa trong việc CHUẨN chương trình của 2 môn học công cụ. Nếu một học sinh không đạt nhu cầu sau những kỳ khảo sát thì gia sư phải tháu hiểu dành thời gian bổ túc lấp đầy các "lỗ hỏng" cho kỳ khảo sát lại. thời gian kiểm tra một học viên do gia sư chọn, nhưng phải gửi bảng báo cáo về trung tâm để trung tâm sẽ có các đề xuất & hình thức Sau đó. Đây là một việc làm nhằm tạo sự quản lý khắc khe, nằm trong sự giám bám sát của Văn phòng Thiên Phúc. Đồng thời trung tâm luôn hỗ trợ kịp thời về mặt tinh thần và điều kiện cho các gia sư lớp 4.

Comments are closed.